Id: Nazwisko [z-a]: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
456 Sapieżyna z Jabłonowskich Teofila Strzeżysława 1742 1816 Lachowce k. Ostroga
199 Sanoka, z Grzegorz 1407 1477 Dunajów pod Lwowem
455 Sanguszko Eustachy 1768 1844 Sławuta
198 Sambora, z Grzegorz 1523 1573 Lwów
197 Sakowicz Kasjan 1576 1647 Kijów
881 Sabowski Władysław 1837 1888 Lwów
656 Sabiński Julian 1797 1869 Kamieniec Podolski
880 Rzewuski Stanisław 1864 1913
655 Rzewuski Henryk 1791 1866 Cudnów
451 Rzewuski Adam Wawrzyniec 1760 1825 Cudnów
452 Rzewuski Seweryn 1747 1811 Sielec k. Chełma
453 Rzewuski Wacław 1706 1779 Podhorce
454 Rzewuski Wacław Seweryn (Emir) 1785 1831 Sawrań
450 Rzewuska z Lubomirskich Rozalia Aleksandra 1788 1865 [niesprecyzowane]
196 Rzączyński Gabriel 1664 1737 Lwów
654 Rykaczewski Erazm Edward 1803 1873 Krzemieniec
879 Rychter Józef Hieronim (Jarosz) 1860 1925 Lwów
449 Rutkowski Onufry Józef 1746 1815 Chełm
195 Rutka Teofil 1623 1700 Łuck
878 Ruszkowski Ryszard 1856 1898 Lwów
194 Ruszel Franciszek Paweł 1593 1658
877 Ruffer Józef 1878 1940 Lwów
193 Rubinkowski Jakub Kazimierz 1625 1749
653 Różycki Karol 1789 1870 Zamość
876 Rossowski Stanisław 1861 1940 Lwów
875 Rosinkiewicz Kazimierz 1865 1930 Lwów
652 Romanowski Mieczysław 1833 1863 Lwów
873 Rolle Antoni Józef 1830 1894 Kamieniec Podolski
874 Rolle Michał 1865 1932 Lwów
872 Rogoszówna Zofia 1882 1921