Id: Nazwisko: Imię [z-a]: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
141 Maskiewicz Samuel 1580 1633 Lwów
169 Otwinowski Samuel 1575 1650 [niesprecyzowane]
187 Proski Samuel 1636 1710 Czehryń
190 Przypkowski Samuel 1592 1670 Toporyszcze pod Żytomierzem
234 Twardowski Samuel 1625 1661 Zarubińce k. Zbaraża
878 Ruszkowski Ryszard 1856 1898 Lwów
642 Piotrowski Rufin 1806 1872 Kamieniec Podolski
892 Starzewski Rudolf Ostoja 1870 1920 Tarnopol
450 Rzewuska z Lubomirskich Rozalia Aleksandra 1788 1865 [niesprecyzowane]
852 Pilat Roman 1846 1906 Lwów
706 Zmorski Roman 1822 1867 Lwów
468 Sołtyk Roman 1791 1843 Zamość
394 Ładowski Remigiusz 1738 1798 Chełm
181 Pilsztynowa Regina Salomea 1718 1760 Bar
370 Korsak Rajmund 1767 1817 Babczyńce pow. winnicki
122 Leszczyński Rafał 1579 1636 Bełz
601 Kostecki Platon 1832 1908 Lwów
498 Tyszyński Piotr Celestyn Daniel 1738 1816 Złoczów
385 Lelewel Piotr Adam Jacek 1790 1884 Łuck (?)
27 Artomiusz Piotr 1552 1609 Bełz
540 Bykowski Jaksa Piotr 1823 1889 Kamieniec [Podolski]
50 Ciekliński Piotr 1558 1604 Zamość
76 Gorczyn Piotr 1575 1618 Podole (niesprecyzowane)
145 Mohyła (Mohiła) Piotr 1596 1647 Kijów
186 Poznania, z Piotr 1525 1579 Przemyśl
204 Skarga Piotr 1536 1612 Lwów
738 Chmielowski Piotr 1848 1904 Lwów
230 Tomicki Piotr 1464 1535 Przemyśl
72 Gilowski Paweł 1534 1595 Łańcut
856 Popiel (ojciec) Paweł 1807 1892 Lwów