Id [a-z]: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
336 Jaśkiewicz Mikołaj 1717 1779 Kijów
337 Jaworski Stanisław 1711 1779 Lwów
338 Jezierski Franciszek Salezy 1740 1791 [niesprecyzowane]
339 Jodłowski Norbert 1724 1793 Rzeszów
34 Birkowski Fabian 1566 1636 Chocim
340 Jurkowski Michał 1765 1833 Krzemieniec
341 Kaliszewski Celestyn Adam 1725 1767 Rzeszów
342 Kamieński Adolf Bartłomiej 1737 1781 Międzyrzec Korecki
343 Kamieński Wincenty Dadzibóg 1768 1811 Lwów
344 Kamiński Jan Nepomucen 1777 1855 Lwów
345 Karmowski Kajetan 1744 1820 Chełm
346 Karniewski Kajetan 1754 1782 Rzeszów
347 Karoli Teofil Jerzy 1739 1825 Międzyrzec [Korecki]
348 Karpiński Franciszek 1741 1825 Lwów
349 Karwowski Joachim Antoni 1736 1821 Rzeszów
35 Birkowski Szymon 1574 1626 Zamość
350 Kasparowicz Gabriel Andrzej (Jędrzej) 1717 1785 Lwów
351 Kasperowski Adam 1784 1839 Lwów
352 Katenbring Józef 1730 1804 Łuck
353 Kiciński Bruno 1796 1844 Lwów
354 Kleczewski Stanisław Dominik 1714 1776 Lwów
355 Klewański Adam 1763 1843 Łańcut
356 Klużyński Idzi Antoni 1746 1805 Rzeszów
357 Kłokocki Stanisław Kostka 1763 1831 Sieniawa
358 Koblański Józef 1738 1798 Lwów
359 Kociełkowski Michał Franciszek 1739 1811 Jarosław
36 Błażewski Marcin 1550 1628 Przemyśl
360 Kognowicki Kazimierz 1742 1825 Przeworsk
361 Kołłątaj Hugo Stumberg 1750 1812 Przemyśl (okolice)
362 Komorowska (Bąkowska) Kunegunda 1763 1819 Cyców pow. chełmski