Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności [a-z]:
68 Galatowski Joannicy 1625 1688 Kijów
841 Niewiadomska Cecylia 1855 1925 Kijów
588 Jurkiewicz Jakub 1808 1875 Kijów
334 Janocki Jan Daniel Andrzej Józef 1720 1786 Kijów
846 Olechowski Gustaw 1784 1959 Kijów
336 Jaśkiewicz Mikołaj 1717 1779 Kijów
850 Pietkiewicz Zenon 1862 1932 Kijów
855 Podwysocki Klemens 1832 1903 Kijów
863 Przybyszewski Stanisław 1868 1927 Kijów
868 Rapacki Wincenty (syn) 1865 1943 Kijów
616 Marcinkowski Jaxa Antoni Albert 1823 1880 Kijów
108 Kossów Sylwester 1625 1657 Kijów
621 Mickiewicz Aleksander 1801 1871 Kijów
630 Olizar Gustaw 1798 1865 Kijów
895 Strug Andrzej 1871 1937 Kijów
907 Tokarzewicz Józef 1841 1919 Kijów
912 Weyssenhoff Józef 1860 1932 Kijów
145 Mohyła (Mohiła) Piotr 1596 1647 Kijów
657 Sayn-Wittgensteinowa Karolina 1819 1887 Kijów
914 Wierzbicki Józef Stanisław 1853 1935 Kijów
915 Wikszemski Mamert 1872 1908 Kijów
921 Wolski Wacław 1867 1928 Kijów
154 Niemirycz Jerzy 1625 1659 Kijów
666 Sowiński Leonard 1831 1887 Kijów
411 Minasowicz Józef Epifani 1718 1796 Kijów
668 Stanisławski Antoni 1817 1883 Kijów
671 Strzelnicki Władysław 1820 1846 Kijów
674 Suzin Adam 1800 1879 Kijów
930 Wysocki Włodzimierz 1846 1894 Kijów
679 Szulc Dominik 1797 1860 Kijów