Id: Nazwisko [z-a]: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
209 Sobieski Jan III
206 Smotrycki Melecjusz 1578 1633 Kijów
466 Smarzewski Marcin 1788 1866 Przemyśl
663 Słowacki Juliusz 1809 1849
664 Słowacki Władysław 1826 1858 Drenniki pow. żytomierski
465 Słowacki Euzebiusz Tomasz 1772 1814 Krzemieniec
464 Słotwiński Feliks 1788 1863 Lwów
462 Skrzetuski Kajetan Józef 1743 1806 Złoczów
463 Skrzetuski Wincenty Bartłomiej 1745 1791 Rzeszów
205 Skop Jerzy Karol 1670 1754
662 Skobel Fryderyk Kazimierz 1806 1876 Lwów
661 Skimborowicz Hipolit 1815 1880 Krzemieniec
886 Skarszewski Tadeusz Żuk 1858 1933 Lwów
204 Skarga Piotr 1536 1612 Lwów
203 Skarbimierza, ze Stanisław 1425 1431 Przemyśl
461 Siestrzyński Jan 1788 1824 Zamość
660 Sierpiński Zenon Seweryn 1818 1843
460 Sierociński Teodozy 1789 1857 Krzemieniec
459 Sierakowski Wacław 1741 1806 Przemyśl
458 Sienkiewicz Karol 1793 1860 Krzemieniec
659 Siemieński Lucjan Hipolit 1807 1877 Lwów
457 Siarczyński Franciszek Ludwik Dionizy 1758 1829 Jarosław
885 Schnür-Pepłowski Stanisław 1859 1900 Lwów
658 Schmitt Henryk 1817 1883 Lwów
657 Sayn-Wittgensteinowa Karolina 1819 1887 Kijów
884 Sawicki Jan Stella 1831 1911 Lwów
883 Sawicka Józefa 1859 1920 Lwów
201 Sarnicki Stanisław 1532 1597 Krasnystaw
882 Sarnecki Zygmunt 1837 1922 Lwów
200 Sarnecki Kazimierz 1675 1725 Lwów