Id: Nazwisko: Imię [z-a]: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
168 Oświęcim Stanisław 1605 1657 Potok k. Krosna
425 Okraszewski Stanisław 1785 1865 [niesprecyzowane]
939 Zdziarski Stanisław 1878 1928 Lwów
183 Poniatowski Stanisław 1676 1762 Połtawa
201 Sarnicki Stanisław 1532 1597 Krasnystaw
714 Barącz Stanisław 1864 1936 Lwów
203 Skarbimierza, ze Stanisław 1425 1431 Przemyśl
211 Solski Stanisław 1622 1701 Lwów
725 Brandowski Stanisław 1864 1935 Lwów
470 Starzyński Stanisław 1784 1851 Kamieniec Podolski
471 Staszic Stanisław 1755 1826 Zamość
730 Brzozowski Stanisław 1878 1911 Lwów
229 Temberski Stanisław 1625 1679 Przemyśl
493 Trembecki Stanisław 1739 1812 Granów pow. hajsyński
753 Dobrzański Stanisław 1847 1880 Lwów
509 Wodzicki Stanisław 1764 1843 Lwów
138 Malczewski Skarbek Adam 1680 1754 Lwów
282 Bukar Seweryn 1773 1853 [niesprecyzowane]
570 Goszczyński Seweryn 1801 1876 Lwów
598 Korzeliński Seweryn 1801 1876 Bereźnica pow. stryjski
452 Rzewuski Seweryn 1747 1811 Sielec k. Chełma
150 Muratowicz Sefer 1575 1610 Lwów
101 Klonowic Sebastian Fabian 1545 1602 Zamość
384 Lachowski Sebastian Fabian 1731 1794 Lwów
174 Petrycy Sebastian 1554 1626 Lwów
279 Brodowski Samuel 1725 1776 Kamieniec Podolski
293 Chróścikowski Samuel 1730 1799 Lwów
38 Bolestraszycki-Świętopełk Samuel 1625 1675 Przemyśl
80 Grądzki Samuel 1625 1672 Przeworsk
123 Leszczyński Samuel 1637 1676 Łuck