Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności [a-z]:
564 Fisz Zenon Leonard 1820 1870 Kamionka [Strumiłowaó]
372 Kosmowski Stanisław 1760 1807 Kaniów
412 Mniszech Michał Jerzy Wandalin 1748 1806 Kaniów
438 Poniatowski Stanisław August (Stanisław Antoni) 1732 1798 Kaniów
258 Żółkiewski Stanisław 1547 1620 Kijów
517 Załuski Józef Andrzej (Jędrzej) 1770 1806 Kijów
775 Grabowski Ignacy Oksza 1866 1933 Kijów
777 Grossek-Korycka Maria 1868 1926 Kijów
782 Henkiel Dionizy Apolinary 1842 1920 Kijów
529 Baykowski Karol 1823 1904 Kijów
787 Janowski Ludwik 1878 1921 Kijów
533 Bochwic Florian 1799 1856 Kijów
795 Kamieński Gustaw 1848 1930 Kijów
28 Baranowicz Łazarz 1595 1693 Kijów
29 Benedykt Polak --- 1250 1250 Kijów
542 Chodźkiewicz Władysław Ksawery 1820 1898 Kijów
543 Chodźko Leonard 1800 1871 Kijów
800 Klinger Witold Wincenty 1875 1962 Kijów
802 Konczyński Tadeusz 1875 1944 Kijów
548 Czajkowski Michał 1804 1886 Kijów
804 Korczak Janusz 1878 1942 Kijów
550 Darowski Weryha Aleksander 1815 1874 Kijów
298 Czaplic Celestyn 1723 1804 Kijów
555 Duchiński Franciszek Henryk 1816 1893 Kijów
813 Krzemieniecka Anna 1866 1930 Kijów
304 Daniłowicz Ignacy 1788 1843 Kijów
820 Leśmian Bolesław 1877 1937 Kijów
571 Grabowski Michał 1804 1863 Kijów
575 Hołowiński Ignacy 1807 1855 Kijów
576 Jabłonowski Aleksander 1829 1913 Kijów