Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności [z-a]:
172 Pastorius Joachim 1611 1681 [niesprecyzowane]
179 Pieniążek Krzysztof 1575 1625 [niesprecyzowane]
450 Rzewuska z Lubomirskich Rozalia Aleksandra 1788 1865 [niesprecyzowane]
707 Żmijewski Eugeniusz 1816 1885 [niesprecyzowane]
485 Świderski Jędrzej (Andrzej) 1775 1824 [niesprecyzowane]
496 Turski Wojciech 1756 1824 [niesprecyzowane]
140 Maskiewicz Bogusław Kazimierz 1625 1683 Niemirów
401 Makulski Franciszek Jaxa 1740 1795 Niemirów
223 Ślizień Stefan Jan 1650 1650 Niemirów
756 Dygasiński Adolf 1839 1902 Młynów
514 Zabłocki Franciszek Ksawery Mikołaj 1752 1821 Międzyrzec Korecki
325 Iżycki Antoni 1742 1816 Międzyrzec Korecki
342 Kamieński Adolf Bartłomiej 1737 1781 Międzyrzec Korecki
604 Krasiński Adam Stanisław 1810 1891 Międzyrzec Korecki
386 Lenkiewicz Wiktor 1791 1813 Międzyrzec Korecki
395 Łańcucki Józef Wincenty 1756 1841 Międzyrzec Korecki
479 Szostowicz Urban Michał 1745 1791 Międzyrzec Korecki
500 Waga Teodor Szymon 1739 1801 Międzyrzec Korecki
510 Wolski Konstanty 1762 1810 Międzyrzec Korecki
271 Bogusławski Józef Konstanty 1754 1819 Międzyrzec [Korecki]
330 Jabłonowski Stanisław Wincent 1694 1754 Międzyrzec [Korecki]
596 Komarnicki Zygmunt 1803 1883 Międzyrzec [Korecki]
347 Karoli Teofil Jerzy 1739 1825 Międzyrzec [Korecki]
423 Nowaczyński Tadeusz Jan 1717 1794 Międzyrzec [Korecki]
698 Woronicz Janusz 1805 1874 Międzyrzec [Korecki]
828 Mańkowski Aleksander 1855 1924 Mańków pow. Bałta
430 Ossowski Michał 1743 1797 Machnówka k. Berdyczowa
385 Lelewel Piotr Adam Jacek 1790 1884 Łuck (?)
45 Chełchowski Henryk 1625 1647 Łuck
74 Golański Stanisław 1725 1725 Łuck