Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia [z-a]: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
826 Magryś Franciszek 1846 1934 Handzlówka pow. łańcucki
852 Pilat Roman 1846 1906 Lwów
930 Wysocki Włodzimierz 1846 1894 Kijów
765 Gawroński Franciszek Rawita 1846 1930 Lwów
807 Kowerska Zofia 1845 1929 Łabunie k. Zamościa
871 Rogosz Józef Atanazy 1844 1896 Lwów
910 Urbański Aureli Napoleon 1844 1901 Lwów
824 Łoziński Władysław 1843 1913 Lwów
737 Chłędowski Kazimierz 1843 1920 Lwów
751 Dębicki Ludwik Zygmunt 1843 1908 Lwów
782 Henkiel Dionizy Apolinary 1842 1920 Kijów
797 Kawczyński Maksymilian 1842 1906 Lwów
803 Konopnicka Maria Stanisława 1842 1910 Lwów
859 Prażmowska Teresa 1842 1912
723 Borkowski Witold Franciszek Dunin 1842 1875 Lwów
735 Chamiec Józef Szczepan 1842 1915 Lwów
902 Świdziński Karol 1841 1877 Stanisławów
907 Tokarzewicz Józef 1841 1919 Kijów
908 Tretiak Józef 1841 1923 Lwów
917 Wisłocki Władysław 1841 1900 Lwów
918 Wiśniowski Sygurd 1841 1892 Lwów
867 Rapacki Wincenty 1840 1924 Lwów
890 Starkel Juliusz 1840 1918 Lwów
896 Struve Henryk 1840 1912 Lwów
808 Koziebrodzki Władysław Bolesta 1839 1893 Lwów
716 Bełcikowski Adam 1839 1909 Lwów
756 Dygasiński Adolf 1839 1902 Młynów
759 Dzikowski Mieczysław 1839 1900 Lwów
818 Lam Jan Paweł Ferdynand 1838 1886 Lwów
833 Mickiewicz Władysław 1838 1926 Lwów