Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci [z-a]: Główne miejsce działalności:
601 Kostecki Platon 1832 1908 Lwów
857 Popławski Jan Ludwik 1854 1908 Lwów
915 Wikszemski Mamert 1872 1908 Kijów
751 Dębicki Ludwik Zygmunt 1843 1908 Lwów
793 Kalina Antoni 1846 1906 Lwów
797 Kawczyński Maksymilian 1842 1906 Lwów
844 Nowiński Józefat 1863 1906
593 Klaczko Julian 1825 1906 Lwów
852 Pilat Roman 1846 1906 Lwów
887 Spasowicz Włodzimierz 1829 1906 Lwów
925 Wróblewski Kazimierz 1873 1906 Lwów
701 Zachariasiewicz Jan 1825 1906 Lwów
928 Wysłouchowa Maria 1858 1905 Lwów
937 Zawadzki Bronisław 1849 1905 Lwów
529 Baykowski Karol 1823 1904 Kijów
536 Brzozowski Karol 1821 1904 Lwów
891 Starzeński Leopold 1835 1904 Jajkowce pow. żydaczowski
922 Wołodźko Wacław Walery 1831 1904 Lwów
738 Chmielowski Piotr 1848 1904 Lwów
796 Karłowicz Jan Aleksander Ludwik 1836 1903 Lwów
855 Podwysocki Klemens 1832 1903 Kijów
639 Pawlikowski Mieczysław 1834 1903 Lwów
641 Pietkiewicz Antoni 1823 1903 Żytomierz
931 Zagórski Włodzimierz Ostoja 1834 1902 Lwów
938 Zawistowska Kazimiera 1870 1902 [niesprecyzowane]
734 Bystroń Jan 1860 1902 Stryj
750 Derdowski Hieronim 1852 1902 Lwów
756 Dygasiński Adolf 1839 1902 Młynów
773 Godlewska Ludwika 1863 1901 Lwów
910 Urbański Aureli Napoleon 1844 1901 Lwów