Id: Nazwisko [z-a]: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
670 Strutyński Juliusz 1810 1878 Lwów
895 Strug Andrzej 1871 1937 Kijów
473 Stroynowski Hieronim 1752 1815 Łuck
474 Stroynowski Walerian 1759 1834 Horochów
214 Stojeński Jan 1590 1654 Lachowce k. Krzemieńca
669 Stęczyński Bogusz Zygmunt Maciej 1814 1890 Tarnopol
894 Stebelski Włodzimierz 1848 1891 Lwów
472 Stebelski Ignacy 1775 1805
893 Stateczny Franciszek 1864 1921 Lwów
471 Staszic Stanisław 1755 1826 Zamość
470 Starzyński Stanisław 1784 1851 Kamieniec Podolski
892 Starzewski Rudolf Ostoja 1870 1920 Tarnopol
891 Starzeński Leopold 1835 1904 Jajkowce pow. żydaczowski
469 Starzeński Melchior 1722 1788 Lwów
213 Starowolski Szymon 1588 1656 Chocim
890 Starkel Juliusz 1840 1918 Lwów
668 Stanisławski Antoni 1817 1883 Kijów
212 Stanisławska Anna 1651 1700
889 Staff Ludwik Maria 1890 1914 Lwów
667 Stadnicki Kazimierz 1808 1886 Lwów
888 Srokowski Mieczysław Marian 1873 1910 Lwów
887 Spasowicz Włodzimierz 1829 1906 Lwów
666 Sowiński Leonard 1831 1887 Kijów
468 Sołtyk Roman 1791 1843 Zamość
211 Solski Stanisław 1622 1701 Lwów
210 Solikowski Jan Dymitr 1539 1603 Lwów
467 Sokołowski Łukasz 1739 1770 Złoczów
665 Sobieszczański Franciszek Maksymilian 1814 1878 Krzemieniec
207 Sobieski Jakub (młodszy) 1667 1737 Kamieniec [Podolski]
208 Sobieski Jakub (starszy) 1588 1646 Lwów