Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci [z-a]: Główne miejsce działalności:
943 Żuławski Jerzy 1874 1915 Lwów
735 Chamiec Józef Szczepan 1842 1915 Lwów
889 Staff Ludwik Maria 1890 1914 Lwów
897 Szancer Władysław 1848 1914 Lwów
824 Łoziński Władysław 1843 1913 Lwów
576 Jabłonowski Aleksander 1829 1913 Kijów
615 Małecki Antoni 1821 1913 Lwów
880 Rzewuski Stanisław 1864 1913
909 Turczyński Juliusz 1833 1913 Stanisławów
718 Bełza Władysław 1847 1913 Lwów
729 Bruner Ludwik 1871 1913 Lwów
801 Komorowski Bronisław 1847 1912 Lwów
859 Prażmowska Teresa 1842 1912
866 Rakowski Kazimierz 1874 1912 Lwów
896 Struve Henryk 1840 1912 Lwów
913 Wieniawski Julian 1834 1912 Hniszów pow. chełmski
781 Heck Korneli Juliusz 1860 1911 Lwów
884 Sawicki Jan Stella 1831 1911 Lwów
730 Brzozowski Stanisław 1878 1911 Lwów
803 Konopnicka Maria Stanisława 1842 1910 Lwów
816 Kulikowska Marcelina 1872 1910
561 Faleński Felicjan Medard 1825 1910 Sielec
888 Srokowski Mieczysław Marian 1873 1910 Lwów
764 Gawalewicz Marian 1852 1910 Lwów
862 Przybylski Zygmunt 1856 1909 Lwów
865 Rak Jan 1820 1909 Husowo pow. łańcucki
708 Abgarowicz Kajetan 1856 1909 Lwów
716 Bełcikowski Adam 1839 1909 Lwów
757 Dzieduszycki Wojciech 1848 1909 Lwów
560 Estreicher Karol 1827 1908 Lwów