Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci [a-z]: Główne miejsce działalności:
240 Węgierski Andrzej 1600 1649
37 Bojanowski Jan 1550 1650 Chocim
155 Niemirycz Krzysztof 1650 1650
169 Otwinowski Samuel 1575 1650 [niesprecyzowane]
178 Piekarski Krzysztof 1650 1650 Chocim
221 Szemiot Mikołaj Kazimierz 1650 1650 Ochmatów (?)
223 Ślizień Stefan Jan 1650 1650 Niemirów
107 Korona Marek 1590 1651 Lwów
162 Okolski Szymon 1580 1653 Konstantynów
52 Dachnowski Jan Karol 1590 1654
214 Stojeński Jan 1590 1654 Lachowce k. Krzemieńca
243 Wieszczycki J. (Jan?) Adrian 1625 1654 Tyśmienica
163 Opaliński Krzysztof 1609 1655 Beresteczko
26 Arciszewski Krzysztof 1592 1656 Lwów
374 Koźmian Kajetan 1771 1656 Zamość
213 Starowolski Szymon 1588 1656 Chocim
108 Kossów Sylwester 1625 1657 Kijów
168 Oświęcim Stanisław 1605 1657 Potok k. Krosna
194 Ruszel Franciszek Paweł 1593 1658
40 Boym Michał Piotr 1614 1659
154 Niemirycz Jerzy 1625 1659 Kijów
30 Białobocki Jan 1600 1661 Krzemieniec
234 Twardowski Samuel 1625 1661 Zarubińce k. Zbaraża
59 Drużbicki Kasper 1590 1662 Ostróg
142 Michałowski Jakub 1612 1663 Beresteczko
191 Radymiński Marcin 1610 1664
102 Kochanowski Andrzej 1618 1667 Lwów
130 Lubomirski Jerzy Sebastian 1616 1667 Łańcut
253 Zimorowic Józef Bartłomiej 1597 1667 Lwów
124 Libicki Jan 1575 1670 Lwów