Id: Nazwisko [z-a]: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
682 Trentowski Bronisław Ferdynand 1808 1869
231 Trembecki Jakub Teodor 1643 1719
493 Trembecki Stanisław 1739 1812 Granów pow. hajsyński
230 Tomicki Piotr 1464 1535 Przemyśl
491 Tomaszewski Dyzma Bończa 1749 1825 Tulczyn
492 Tomaszewski Michał Antoni Bończa 1775 1813 gubernia kijowska
907 Tokarzewicz Józef 1841 1919 Kijów
681 Tetmajer Józef Przerwa 1804 1880
680 Terlecka Anna 1810 1835
906 Tenner Juliusz 1861 1922 Lwów
229 Temberski Stanisław 1625 1679 Przemyśl
228 Taszycki Mikołaj 1525 1525 Lwów
904 Tarnowski Stanisław 1837 1917 Lwów
905 Tarnowski Władysław 1836 1878 Lwów
227 Tarnowski Jan 1488 1561 Obertyn
489 Tarnowski Jan Amor 1735 1799 Kozin pow. krzemieniecki
490 Tarnowski Jan Feliks Amor 1779 1842 Lwów
488 Tarnowska ze Stroynowskich Waleria 1782 1849 Horochów
487 Tarnowska z Ustrzyckich Urszula 1775 1829 Lwów
226 Taranowski Andrzej 1575 1575 Halicz
225 Świrski Gabriel 1575 1575
903 Świętochowski Aleksander 1849 1938 Lwów
486 Święcki Tomasz 1774 1837 Lwów
902 Świdziński Karol 1841 1877 Stanisławów
485 Świderski Jędrzej (Andrzej) 1775 1824 [niesprecyzowane]
901 Świderska Alina 1875 1963 Lwów
483 Śniadecki Jan Chrzciciel Władysław 1756 1830 Zarzecze
484 Śniadecki Jędrzej (Andrzej) 1768 1838 Horochów
224 Śmiglecki Marcin 1564 1619 Lwów
223 Ślizień Stefan Jan 1650 1650 Niemirów