Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności [z-a]:
341 Kaliszewski Celestyn Adam 1725 1767 Rzeszów
346 Karniewski Kajetan 1754 1782 Rzeszów
349 Karwowski Joachim Antoni 1736 1821 Rzeszów
356 Klużyński Idzi Antoni 1746 1805 Rzeszów
366 Konarski Stanisław Hieronim 1700 1773 Rzeszów
367 Kopczyński Onufry Andrzej 1735 1817 Rzeszów
125 Ligęza Mikołaj Spytek 1562 1637 Rzeszów
900 Szukiewicz Maciej 1870 1943 Rzeszów
431 Ostrowski Teodor 1750 1802 Rzeszów
435 Piotrowski Gracjan Józef 1724 1785 Rzeszów
437 Pomorzkant Atanazy Józef 1736 1823 Rzeszów
439 Popławski Antoni Ignacy Hiacynt 1739 1799 Rzeszów
463 Skrzetuski Wincenty Bartłomiej 1745 1791 Rzeszów
733 Butrymowicz Bogusław 1872 1965 Rzeszów
481 Szybiński Dominik Aleksander Gabriel 1730 1799 Rzeszów
495 Turkowski Fabian Teodor 1741 1804 Rzeszów
622 Migurski Wincenty 1815 1863 Rzepniów obw. złoczowski
499 Ustrzycki Kazimierz 1758 1786 Rychcice k. Lwowa
592 Kamieński Henryk 1813 1866 Ruda k. Chełma
721 Bogacki Feliks 1847 1916 Równe
726 Brodowski Feliks 1864 1934 Równe
414 Morelowski Józef 1777 1845 Romanów k. Żytomierza
47 Chmielowski Joachim Benedykt 1700 1763 Rohatyn
192 Rej Mikołaj 1505 1569 Rejowiec
371 Korytyński Onufry Tomasz 1730 1770 Ratno
404 Matuszewicz Marcin 1714 1773 Ratno
80 Grądzki Samuel 1625 1672 Przeworsk
360 Kognowicki Kazimierz 1742 1825 Przeworsk
218 Szarzyński Sęp Mikołaj 1550 1581 Przeworsk
361 Kołłątaj Hugo Stumberg 1750 1812 Przemyśl (okolice)