Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci [a-z]: Główne miejsce działalności:
209 Sobieski Jan III
29 Benedykt Polak --- 1250 1250 Kijów
203 Skarbimierza, ze Stanisław 1425 1431 Przemyśl
259 Żórawicy, z Marcin 1422 1460
199 Sanoka, z Grzegorz 1407 1477 Dunajów pod Lwowem
55 Długosz Jan 1415 1480 Lwów
97 Kallimach Filip 1437 1496 Dunajów pod Lwowem
160 Niszczycki Krzysztof 1550 1500 Bełz
133 Łańcuta (z) Jan 1450 1516
112 Krosna (z) Paweł 1470 1517
146 Morawicki Stanisław ze Szczodrkowic 1525 1525 Krasnystaw
228 Taszycki Mikołaj 1525 1525 Lwów
143 Międzyleski Wawrzyniec 1480 1529 Kamieniec Podolski
88 Hussowski Mikołaj 1475 1533
248 Zahorowski Hieronim 1625 1534 Jarosław
60 Drzewicki Maciej 1467 1535 Przemyśl
230 Tomicki Piotr 1464 1535 Przemyśl
105 Komorowa (z) Jan 1465 1536 Sambor
115 Krzycki Andrzej 1482 1537 Przemyśl
92 Janicki Klemens 1516 1542 Lwów
98 Kęt (z) Mateusz 1525 1542 Przemyśl
39 Bończy (z) Leonard 1450 1550 Bończa pow. krasnostawski
65 Falimirz Stefan 1550 1550 [brak danych]
99 Kęt (z) Walenty 1550 1550 Przemyśl
164 Orszak Grzegorz 1550 1550 Dubiecko
189 Przyłuski Jakub 1525 1554 Przemyśl
227 Tarnowski Jan 1488 1561 Obertyn
165 Orzechowski Stanisław 1513 1566 Żurawica
49 Chwalczewski Stanisław 1525 1567 Krzemieniec
192 Rej Mikołaj 1505 1569 Rejowiec