Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci [z-a]: Główne miejsce działalności:
416 Moszczeński Adam 1742 Łupcza (na Wołyniu) Bracław
733 Butrymowicz Bogusław 1872 1965 Rzeszów
901 Świderska Alina 1875 1963 Lwów
800 Klinger Witold Wincenty 1875 1962 Kijów
924 Woroniecki Edward Mikołaj 1886 1960 Lwów
774 Górski Artur 1870 1959 Lwów
846 Olechowski Gustaw 1784 1959 Kijów
786 Jabłonowski Władysław 1865 1956 Lwów
712 Balicki Antoni Euzebiusz 1882 1956
791 Jedlicz Józef 1878 1955 Lwów
798 Kawecki Zygmunt 1876 1955 Lwów
822 Lutosławski Wincenty 1863 1954 Lwów
898 Szczepański Ludwik 1872 1954 Lwów
767 German Juliusz 1880 1953 Lwów
926 Wyrzykowski Stanisław 1869 1949
911 Wasilewski Zygmunt 1865 1948 Lwów
933 Zaleska Krystyna Saryusz 1874 1945 Jazłowiec
763 Galica Andrzej 1873 1945 Lwów
802 Konczyński Tadeusz 1875 1944 Kijów
837 Mueller Stanisłąw Antoni 1877 1944 Lwów
860 Przesmycki Zenon 1861 1944 Lwów
870 Rodziewiczówna Maria 1863 1944 Jazłowiec
929 Wysocki Antoni Godziemba 1872 1944 Lwów
941 Zieliński Tadeusz 1859 1944
834 Mniszek Helena 1878 1943
842 Nossig Alfred 1863 1943 Lwów
868 Rapacki Wincenty (syn) 1865 1943 Kijów
900 Szukiewicz Maciej 1870 1943 Rzeszów
916 Windakiewicz Stanisław 1863 1943
722 Bojko Jakub 1857 1943 Lwów