Id: Nazwisko: Imię [z-a]: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
638 Pauli Żegota 1814 1895 Lwów
563 Feliński Zygmunt Szczęsny 1822 1895 Krzemieniec
623 Miłkowski Zygmunt Fortunat 1824 1915 Lwów
798 Kawecki Zygmunt 1876 1955 Lwów
829 Matkowski Zygmunt 1885 1919 Lwów
839 Niedźwiedzki Zygmunt 1864 1915
590 Kaczkowski Zygmunt 1825 1896 Lwów
596 Komarnicki Zygmunt 1803 1883 Międzyrzec [Korecki]
862 Przybylski Zygmunt 1856 1909 Lwów
882 Sarnecki Zygmunt 1837 1922 Lwów
911 Wasilewski Zygmunt 1865 1948 Lwów
687 Węclewski Zygmunt 1824 1887 Lwów
807 Kowerska Zofia 1845 1929 Łabunie k. Zamościa
836 Mrozowicka Zofia 1862 1917 Lwów
838 Niedźwiedzka Zofia 1872 1921
872 Rogoszówna Zofia 1882 1921
660 Sierpiński Zenon Seweryn 1818 1843
564 Fisz Zenon Leonard 1820 1870 Kamionka [Strumiłowaó]
850 Pietkiewicz Zenon 1862 1932 Kijów
860 Przesmycki Zenon 1861 1944 Lwów
752 Dębicki Zdzisław Klemens 1871 1931 Lwów
785 Hordyński Zdzisław 1856 1895 Lwów
149 Morsztyn Zbigniew 1622 1689 Beresteczko
502 Wielądko Wojciech Wincenty 1744 1822
582 Jastrzębowski Wojciech Bogumił 1798 1882 Lwów
480 Szweykowski Wojciech Anzelm 1773 1838 Zamość
272 Bogusławski Wojciech 1757 1829 Lwów
44 Bystrzonowski Wojciech 1699 1773 Lwów
54 Dembołęcki Wojciech 1585 1646 Lwów
321 Gutkowski Wojciech 1775 1826 Zamość