Id [z-a]: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
99 Kęt (z) Walenty 1550 1550 Przemyśl
98 Kęt (z) Mateusz 1525 1542 Przemyśl
97 Kallimach Filip 1437 1496 Dunajów pod Lwowem
96 Jerlicz Joachim 1598 1673 Chodorków k. Skwiry
95 Jemiołowski Mikołaj 1620 1693 Bełz
948 Mościsk (z) Mikołaj 1559 1632 Lwów
947 Kochanowski Jan 1530 1584
946 Herbest Jan 1540 1601 Lwów
945 Groicki Bartłomiej 1519 1605
944 Broniewski Marcin (II) 1575 1625 Sądowa Wisznia
943 Żuławski Jerzy 1874 1915 Lwów
942 Żmijewska Eugenia 1865 1923 Kijów
941 Zieliński Tadeusz 1859 1944
940 Zieliński Jan Kazimierz 1862 1919 Lwów
94 Jaroszewicz Florian 1694 1771 Zamość
939 Zdziarski Stanisław 1878 1928 Lwów
938 Zawistowska Kazimiera 1870 1902 [niesprecyzowane]
937 Zawadzki Bronisław 1849 1905 Lwów
936 Zapolska Gabriela 1857 1921 Lwów
935 Zaleski Antoni 1858 1895
934 Zaleska Maria Julia 1831 1889 Kamieniec Podolski
933 Zaleska Krystyna Saryusz 1874 1945 Jazłowiec
932 Zahajkiewicz Szczęsny 1861 1917 Lwów
931 Zagórski Włodzimierz Ostoja 1834 1902 Lwów
930 Wysocki Włodzimierz 1846 1894 Kijów
93 Januszowski Jan 1550 1613 Zamość
929 Wysocki Antoni Godziemba 1872 1944 Lwów
928 Wysłouchowa Maria 1858 1905 Lwów
927 Wysłouch Bolesław 1855 1837 Lwów
926 Wyrzykowski Stanisław 1869 1949