Katalog księgozbioru Konstancji Sapieżyny (1697-1756)


WEJDŹ DO BAZY

Opracowanie naukowe:
Stanisław Siess-Krzyszkowski

Opracowanie materiałów:
Alina Baran, Beata Grzybek, Danuta Siess-Krzyszkowska

** Druki ze znakami własnościowymi Konstancji Sapieżyny nieodnotowane w regestrach

Skróty przy sygnaturach:

Fo - druki in folio
Oc - druki in octavo
Of - regestr ołycki, książki francuskie
Op - regestr ołycki, książki polskie
Qu - druki in quarto

Spisy archiwalne:

RF (Regestr kamieniecki)
Xięgi in Octavo per Alphabetum ułożone (Fragment regestru książek Konstancji Sapieżyny spisanego w Kamieńcu Litewskim w 1756 roku)
AGAD, AR RB, nr. 10, s. 126-135.

RN (Regestr nieświeski)
Regestr Xiąg [Konstancji Sapieżyny] z Kamieńca Przywiezionych Anno 1757. d[ie] 20 April[is] spisany
AGAD, AR RB, nr 10, s. 116-125, 136-140.

RO (Regestr ołycki)
Regestr Rzeczy... [Konstancji] z Xiążąt Radziwiłłow Sapieżyney,... znayduiących się w Skarbcu Ołyckim... Spisany Die 28 Februarji. 1757. Anno
AGAD, AR, Dz. XXVI, nr 463, s. 12-15: Xięgi Polskie ruzne, s. 15-16: Xięgi Francuskie

RZ
Xięgi w Bibliotece Wielkiey reszta znalazły się za Szafami spisane A[nno] 1776 Diebus 8bris w Zamku Nieswiskim
AGAD, AR RB, nr 10, s. 251-257

Skróty nazw bibliotek:

BAN
Biblioteka Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu

BnW/BKS
Biblioteka na Wawelu (Biblioteka Krasiczyńska Sapiehów)

BUM
Biblioteka Naukowa Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego im. M.W. Łomonosowa

BUW
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

CKSD BN
Centralny Katalog Starych Druków w Bibliotece Narodowej