Próba rekonstrukcji Biblioteki lwowskiego Kolegium Jezuickiego (1596-1773)

Przygotowanie Bazy w wersji 1.0 dofinansowane przez
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Skróty nazw bibliotek:

BJ:
Biblioteka Jagiellońska

BKórn
Biblioteka Kórnicka PAN

BNNANULw
Biblioteka Naukowa UAN we Lwowie

BPubl. m.st. Warszawy
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy

BULw
Biblioteka Uniwersytecka we Lwowie

BZNiO
Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie