Nazwisko i imię / hasło:
LANCICIUS Mik. — Przymierze abo pactum 1758
Rok wydania:
1758
Tom zbioru:
23
Stronica:
26