Nazwisko i imię / hasło:
KOŚCIUSZKO Tadeusz — Prawidła względem pensyi 1794
Rok wydania:
1794
Tom zbioru:
25
Stronica:
20