Nazwisko i imię / hasło:
KAROL Ferdynand, królewicz zob. RYWOCKI Jan (1637)
Rok wydania:
1637
Tom zbioru:
23
Stronica:
18