Nazwisko i imię / hasło:
LEITURGIARION ni jest służebnik 1763
Rok wydania:
1763
Tom zbioru:
23
Stronica:
27