Nazwisko i imię / hasło:
LA ROCHE Kazimierz — zob. DMOCHOWSKI
Tom zbioru:
25
Stronica:
21