Nazwisko i imię / hasło:
(KRAKÓW) — Prospekt dzieła … p.t. Opisanie topograficzne … m. Krakowa 1784
Rok wydania:
1784
Tom zbioru:
25
Stronica:
20