Nazwisko i imię / hasło:
KRAJEWSKI Michał ks. — Wojciech Zdarzyński 1785
Rok wydania:
1785
Tom zbioru:
23
Stronica:
25