Nazwisko i imię / hasło:
KOŚCIUSZKO Tadeusz — Naczelnik naywyższey siły zbroyney 1794
Rok wydania:
1794
Tom zbioru:
23
Stronica:
24