Nazwisko i imię / hasło:
KIERSKI — Memoryał do Prześwietney Delegacyi
Tom zbioru:
24
Stronica:
34