Nazwisko i imię / hasło:
KHEVENHILLER (von) F.C. — Conterfet Kupfferstlich 1721
Rok wydania:
1721
Tom zbioru:
24
Stronica:
34