Nazwisko i imię / hasło:
KECKERMANN Bartł. — Pragae 1606
Rok wydania:
1606
Tom zbioru:
22
Stronica:
12