Nazwisko i imię / hasło:
KECKERMANN Bartł. — Systema physicum 1612
Rok wydania:
1612
Tom zbioru:
23
Stronica:
20