Nazwisko i imię / hasło:
(KAUFMAN) — Rezolucya Prowincyi Mało-Polskiey… na notę…
Tom zbioru:
24
Stronica:
34