Nazwisko i imię / hasło:
KATARZYNA II — z Bożey Łaski Imperatorowa 1793 [Uniwersał o przyłączeniu ziem polskich]
Rok wydania:
1793
Tom zbioru:
24
Stronica:
34