Nazwisko i imię / hasło:
KATARZYNA II — Horodowoie położenie 1785
Rok wydania:
1785
Tom zbioru:
25
Stronica:
17