Nazwisko i imię / hasło:
KASPEROWICZ Gabr. Andrz. — Potop zbawienny 1766
Rok wydania:
1766
Tom zbioru:
20
Stronica:
23