Nazwisko i imię / hasło:
KARWOSIECKI Tomasz Antoni — Regula angelicae witae 1742
Rok wydania:
1742
Tom zbioru:
25
Stronica:
17