Nazwisko i imię / hasło:
ALEXANDROWICZ Tomasz de Witołd. Kleomira 1754
Rok wydania:
1754
Tom zbioru:
12
Stronica:
5