Nazwisko i imię / hasło:
ALEXANDROWICZ Lucas. Meta in porta virtutis 1703
Rok wydania:
1703
Tom zbioru:
21
Stronica:
1