Nazwisko i imię / hasło:
ALEXANDROWICZ Fabian. Projekt: O pierwszeństwo wypłaty żołdu 1793
Rok wydania:
1793
Tom zbioru:
23
Stronica:
2