Nazwisko i imię / hasło:
ALBRYCHOWICZ [nie: ALBRYCHTOWICZ Don.] Cas. Fort. Mater pulchrae 1749
Rok wydania:
1749
Tom zbioru:
12
Stronica:
5