Nazwisko i imię / hasło:
ALBANI Annibal zob. KLEMENS XII [nie: HOSIUS Stan.] Beschied 1733
Tom zbioru:
12
Stronica:
5