Nazwisko i imię / hasło:
ACTUS denun. electionis zob. MASSALSKI Ignacy 1762
Tom zbioru:
12
Stronica:
3