Nazwisko i imię / hasło:
WIŚNIOWIECKI Michał Serwacy zob. WOLSKI S. St. 1738
Rok wydania:
1738
Tom zbioru:
33
Stronica:
2