Nazwisko i imię / hasło:
SANDOMIERZ zob. CONFESSIO 1570. — CONSENSUS 1586. — POPARCIE
Rok wydania:
1570
Tom zbioru:
27
Stronica:
4