Nazwisko i imię / hasło:
OSTROWICY (z) Michał Konstantynowicz (Janczar) — 1581
Rok wydania:
1581
Tom zbioru:
23
Stronica:
39