Nazwisko i imię / hasło:
OSTROWICY (z) Michał Konstantynowicz (Janczar) — Historia neb. kronika turecka 1565
Rok wydania:
1565
Tom zbioru:
23
Stronica:
39