Nazwisko i imię / hasło:
(LUBOMIA) — Ekscerpt praw i konstytucyi…
Tom zbioru:
24
Stronica:
44