Nazwisko i imię / hasło:
COBELAW [nie: LOBELAW] Enoch de — Pro expeditione contra Turcos 1488
Rok wydania:
1488
Tom zbioru:
23
Stronica:
29